2013
Rekonstukce šaten
před tělocvičnou

V roce 2013 se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce šaten před tělocvičnou v naší škole. Tato rekonstrukce stála 4 milióny korun a prováděla ji firma Vale s.r.o.

Díky této změně jsme měli náročnější začátek školního roku, kdy jsme museli i přes nepřízeň počasí cvičit venku. Ale studenty to jistě otužilo a hlavně čekání za to stálo. V šatnách studentů je sociální zařízení a šatny jsou velice útulné a prostorné.

Všem studentům, kteří pomáhali s úklidem, přenosem či odnosem sportovního náčiní a nářadí děkujeme za vzornou pomoc. 

Též poděkování patří vedení školy, paním účetním, panu školníkovi a paním uklizečkám.