2016
Projekt Edison
První ročník mezinárodního setkávání

Zkratka a zároveň název celého projektu, EDISON, vystihuje vše, co projekt zahrnuje, čím je přínosný i pro koho je určený. Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.
Hlavní myšlenkou je tolerance a soužití české společnosti s ostatními kulturami a národy. EDISON má napomoci vzájemnému porozumění a omezení, nebo dokonce odstranění, některých předsudků. Primárním cílem je posílení vzdělanosti a povědomí studentů o cizích kulturách, zvyklostech i tradicích. Fotografie z projektů si můžete prohlédnout ve FOTOGALERII školy.